Telefon
WhatsApp
Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

      Vizyonumuz;     

      Kırtasiye sektöründe çetin rekabet koşulları, bilinç düzeyi, müşterilerin değişen istek ve beklentileri artmakta; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Gülpaş Kırtasiye sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objectif biçimde değerlendirmekte, dinamik, yenilikçi ve gelişimci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak, sadık müşteriler edinmeye çalışmatadır. ''Sürekli Kalite'' , ''Uygun Fiyat'' ve '' Karşılıklı Güven'' vizyonunu oluşturan temel ilke ve değerleridir. Gülpaş Kırtasiye bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; üretim ve pazarlama aşamalarından başlayıp, ürünlerin müşteriye ulaşma aşamasına kadar geçen süre içerisinde, tüm hizmet ve faliyetlerini eksiksiz olarak yapma gayretiyle, bir dünya markası olmayı hedeflemektedir.

     Misyonumuz; 

     Kalite yönetimi ve katılımcı yönetim anlayışına sahip bir kuruluş olma yolunca; izlenebilir, belgeli, organize ve çözümcü bir ''kalite güvence'' sistemi kurmaktır. Grup içindeki kuruluşlar ve çalışanlar arasında sinerji oluşturarak takım ruhu ile hareket etmektedir. Tüm AR-GE çalışmalarını müşterilerinin memnuniyetini hedef alarak sürdürmektedir. Müşteri istek, şikayet ve önelerini  en hızlı en güvenilir ve en iyi şekilde yanıtlayarak kaliteye inanan bilinçli tüketiciler edinmek ve tüketici haklarını korumaktadır. Ekonomik koşullara ve sektörün talebine uygun kalitede ürünler sunmaktadır.